Gioi Thieu Tac Pham


Hát với Solidarnosc. Thơ chọn lọc  Nguyên Hoàng Bảo Việt
Trìệu Tử Dương. Hồi ký  Đoàn Thanh Liêm
Gửi Em. Thơ tuyển  Vũ Lưu Xuân
Đường Thi. Thơ tuyển.  Tâm Huyền-Cao Tiêu
Trở về. Thơ tuyển  Hàn Thiên Lương
Bến Tầm Xuân. Tiểu luận  Trần Kiêm Đoàn
Mạn đàm . Quan điểm  Đ .Thanh Liêm & Phạm X. Yêm
Văn nghệ giao lưu. Tham luận  Trần Kiêm Đoàn
Vào Xuân - Thơ Tuyển  Ngô Minh Hằng

Tú Lắc

Món lưỡi bò

Bộ chính trị sau khi đại hội
Kết quả là “thắng lợi vẻ vang”
Bèn bàn mở tiệc liên hoan
Để mừng tiến chức thăng quan phen này
Cờ nay đã đến tay hãy phất
Nhanh lên đừng để mất thời cơ
Trước tiên cái khoản tiền đô
Phải tìm mọi cách để vơ ngay vào
Tha hồ tậu nhà cao xe đẹp
Lại kiếm thêm tỳ thiếp, hầu non
Mặc  cho sông núi hao mòn
Hể còn đảng cướp chúng còn huênh hoang!
Chúng cho gọi mấy chàng đầu bếp
Chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan
Bảo tìm những món cao sang
Dẫu cho có đắt hơn vàng cũng mua
Bọn đầu bếp thưa thưa dạ dạ
Cố đi tìm vật lạ món ngon
Bỗng đâu chúng được tin đồn:
Lưỡi bò Trung quốc là ngon tuyệt vờì
- Món lưỡi ấy ở nơi nào có
Muốn tìm mua món đó ở đâu?
- Món nàyở dưới biển sâu
Do tay mấy chú ba Tàu vẽ nên
Lưỡi ấy của bá quyền xâm lược
Tác hại cho các nước trong vùng
Lưỡi này ngấm nước biển Đông
Đượm mùi hải vị ngon không chi bằng
Hãy ra sức cắt phăng cái lưỡi
Hành, tỏi, tiêu mắm muối ướp vào
Xong xuôi hoặc nướng hoặc xào
Hay là làm món ướp chao thì tùy . . .

                     #

Thấy thực đơn có ghi món ấy
Bọn Vẹm ta ai nấy giật mình
Lưỡi này chính của Bắc Kinh
Đụng vào e xảy chiến tranh trong vùng
Lưỡi bò muốn liếm biển Đông
Biết thì biết vậy nhưng không dám làm
Sức đâu dám vuốt râu hùm
Để nhờ anh Mỹ tính dùm may ra. . . 

Tú Lắc

Số lần đọc:  955